Scatterometer

Een scatterometer is een radarinstrument op een weersatelliet dat de windsnelheid en windrichting meet boven wateroppervlakken.
De windinformatie betreft gemiddelden over een gebied van 25 tot 100 kilometer, afhankelijk van het instrument en de verwerking van de gegevens. Lokale maximale snelheden in stormen en cyclonen zijn vaak een factor twee groter dan de gemeten gebiedsgemiddelde waarden. De scatterometer is ook van nut boven land en zeeijs, waar het respectievelijk bodemvocht en de ijscondities bepaalt.