Troposfeer

De troposfeer is de onderste laag van de atmosfeer om de aarde en vochtigste en warmste laag van de atmosfeer. Het weer speelt zich af in de onderste laag van de atmosfeer, de troposfeer.
Boven de poolgebieden is de troposfeer 8 km hoog, boven Nederland 10 km hoog en boven de evenaar zo’n 18 km.
Kenmerkend voor de troposfeer is dat de temperatuur tussen de 0,6 en 1 graad per 100 meter stijgingafneemt.De temperatuur boven in de troposfeer is ongeveer -55 graden Celsius.
De temperatuur daalt omdat de lucht van onder verwarmd wordt door de aarde. Dit komt omdat de aarde het warme zonlicht weerkaatst. De warmte wordt opgenomen in de lucht.
Hoger in de lucht dringt minder straling door en wordt ook minder opgenomen omdat de luchtdruk afneemt.
De luchtdruk onder in detroposfeer is 1013 hPa groot. Tot 4000 meter hoogte neemt de luchtdruk met gemiddeld per 8 meter 1 hPa af. Op 4000 meter is de luchtdruk ongeveer 613 hPa, de lucht is hier ijl waardoor het ademen moeilijker gaat.
De troposfeer bevat ongeveer 80% van de totale luchtmassa van de hele atmosfeer. Aan de bovenzijde wordt de troposfeer begrensd door de dunne tropopauze die overgaat in de stratosfeer.