Turbulentie

Turbulentie is de benaming voor onregelmatig wervelende beweging van lucht in de atmosfeer. In een luchtstroming ontstaan wervels van verschillende grootte, variërend van enkele mm tot honderden meters, met draaiingsassen in verschillende richtingen. De rotatiesnelheid kan sterk uiteenlopen. Passagiers in een vliegtuig ondervinden soms last van turbulentie in een buienwolk.
Turbulentie is de beweging die een vliegtuig maakt op de golven van lucht die in beweging is.
Die lucht gaat in beweging als:

  • Het gas dat lucht is in beweging komt.
  • Als twee luchtlagen met verschillende snelheden over elkaar heen bewegen geeft dat het zelfde effect. Dit gebeurt regelmatig omdat de wind op hogere hoogte een beetje van richting verandert en ook in kracht toeneemt.
  • Als warme en koude lucht elkaar raken. Warme lucht is licht en stijgt op, koude lucht zakt. Dit geeft beweging in de atmosfeer.
  • Als er een wolk is. In een wolk is het vaak kouder dan in de omgeving daaromheen. Die verschillen zorgen voor beweging.
  • Als er een vliegtuig doorheen gaat. Een vliegtuig veroorzaakt namelijk zelf ook voor turbulentie. Dit gebeurt bijvoorbeeld als 2 vliegtuigen elkaar kruisen. De vliegtuigen zien elkaar niet eens en zijn vaak ook al verdwenen, maar de stroom die ze beide achterlaten kan zorgen voor een botsing van stromen en dat zorgt voor turbulentie. Bij harde wind verwaait die turbulentie overigens heel snel weer.

Op geringe hoogte kan turbulentie gevaarlijk zijn voor paravliegers, ultralightvliegers en hangglidervliegers.

Men onderscheidt mechanische turbulentie, dit zijn wervels opgewekt door de bodemruwheid, schuifspanningturbulentie, in gebieden met grote verschillen in windrichting en windsnelheid over kleine afstanden en convectie turbulentie in en rond bellen opstijgende warme lucht.